Project Description

Izgradnja proizvodnog kompleksa – pogon za proizvodnju artikala od memorijske pene „EVERREST PRODUCTION“ u Rumi na k.p. 12159/12 u K.O. Ruma. ART GROUP ENERGY DOO – radovi na postavljanju sprinkler instalacije.