SIGURNOSNI ALARMNI SISTEM

ZAŠTO BIH TREBAO IMATI ALARMNI SISTEM?

Instaliran alarmni sistem umanjuje šansu za provalu i nastanak štete u štićenom objektu. Čak i ako alarmni sistem ne spreči lopova da udje u štićeni deo objekta, sigurno je da će ga sprečiti da se tamo dugo zadrži tako da će pričinjena šteta (ukradena imovina) biti svedena na minimum, jer dok sviraju alarmne sirene, policija je sigurno već na putu ka objektu.

ŠTA BI SVE TREBALO DA POSEDUJE JEDAN ALARMNI SISTEM?

Najviše instaliranih alarmnih sistema poseduje magnetne kontakte na vratima, detektore pokreta, unutrašnje i spoljne sirene.

Najbolje rešenje je da svi spoljni prilazi tj. potencijalna mesta ulaska u štićeni prostor budu obezbedjena magnetnim kontaktima koji reaguju na otvaranje. Senzori loma stakla se takodje preporučuju u kombinaciji sa magnetnim kontaktima. Spoljne IC barijere takodje spadaju u detektore kojima se štite spoljni delovi objekta. Detektori pokreta ne bi trebali biti primarna sredstva detekcije zato što oni reaguju tek kad je neko već ušao u štićeni prostor.

Osnovni elementi standardne verzije sigurnosnog alarmnog sistema su:

 • kontrolni panel (alarmna centrala): upravljačka jedinica alarmnog sistema, deo sistema koji je povezan sa svim ostalim elementima sistema, mesto gde je smešteno rezervno napajanje i mesto koje je direktno povezano sa telefonskim linijama ( ukoliko je sistem daljinski nadgledan)

 • šifrator (tastatura): deo sistema namenjen za uključivanje i isključivanje alarmnog sistema

 • sirene (unutrašnje i spoljne): delovi sistema sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom predvidjeni za uzbunjivanje

 • detektori pokreta (unutrašnji): delovi sistema koji detektuju promene u prostoru izazvane pokretima; postoje i specijalni senzori koji su imuni na pokrete kućnih ljubimaca

 • magnetni kontakti (za prozore i vrata): uključuju alarm prilikom otvaranja vrata i prozora

 • centralna monitoring stanica (smeštena u firmi koja je instalirala alarmni sistem): ukoliko je sistem daljinski nadziran ( priključen na monitoring centar), prilikom oglašavanja alarma kontrolni panel šalje poruku centralnoj monitoring stanici koja se nadzire 24 časa dnevno.

Osim osnovnih, alarmni sistem može da poseduje i dodatne elemente:
 • detektore požara

 • detektore loma stakla

 • panik tastere

 • tastere osetljive na pritisak ( težinu), smeštene ispod parketa, laminata…

 • video nadzor za nadgledanje i/ili snimanje događaja unutar ili van objekta

 • alarmne folije za stakla ( zaštita stakala od loma)

DALJINSKI NADZIRANI SISTEM (MONITORING) ILI NE?

Daljinski nadzirani sistemi obično funkcionišu na sledeći način:

 • alarmni sistem registruje neku promenu (pokret, lom stakla…)

 • sistem miruje 30-ak sekundi dajući šansu vlasniku sistema da deaktivira alarmni sistem sprečavajući mogućnost aktiviranja usled pojave “lažnih” alarma

 • ukoliko alarm nije deaktiviran, alarmni sistem šalje poruku monitoring centru putem telefonske linije, GSM modema ili internet mreže

 • monitoring centar prima poruku i potvrdjuje verodostojnost alarma obično pozivajući objekat. Ukoliko se na poziv ne odgovori ili se ne odgovori odgovarajućom lozinkom, monitoring centar obaveštava policiju

 • policija adekvatno reaguje na poziv

Sistemi koji nisu daljinski nadzirani obično imaju elemente sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom i oslanjaju se na činjenicu da će komšije ili prolaznici da pozovu policiju. Komšije ili slučajni prolaznici nikad ne bi trebalo sami da istražuju uzroke alarma.
Kod sistema koji nisu daljinski nadzirani, najbolje je imati kombinaciju zvučne i svetlosne signalizacije, tj. spoljašnju alarmnu sirenu koja bi trebala biti smeštena na, ako je moguće, što nepristupačnijem mestu, na uličnoj strani kuće. Najbolje je, u dogovoru sa komšijama, izabrati lokaciju sirene gde bi ona bila lako uočljiva.

KAKO IZABRATI FIRMU KOJA ĆE VAM INSTALIRATI ALARMNI SISTEM?

Prilikom izbora firme koja će Vam instalirati alarmni sistem može da dodje do konfuzije i nedoumice, a i sam izbor opreme je prilično komplikovan. Nudimo Vam nekoliko saveta:

 • porazgovarajte sa komšijama i prijateljima te ih zamolite za preporuku, tj. zamolite ih da Vas upute na proverene firme

 • proverite za koje vreme firma može da Vam instalira alarmni sistem

 • utvrdite za koje vreme firma interveniše na pozive za održavanje sistema i/ili eventualne probleme nakon instalacije; tražite preporuke od ljudi koji su već koristili usluge od te firme

 • raspitajte se o uslovima i trajanju garancije

 • prikupite informacije o barem tri različite firme koje se bave instaliranjem alarmnih sistema

 • raspitajte se kod firme kakvu proceduru primenjuje prilikom zapošljavanja instalatera; zasigurno želite firmu koja prilikom zapošljavanja radnika zahteva od njih da nisu krivično kažnjavani te proverava njihovu eventualnu kriminalnu prošlost

 • raspitajte se u lokalnoj policijskoj stanici koliko im je približno potrebno da intervenišu prilikom aktiviranja alarma; nemojte se iznenaditi ukoliko procenjeno vreme za intervenciju bude duže od jednog sata; takodje se raspitajte da li ćete imati kakvih posledica ukoliko se ispostavi da je alarm bio lažan

 • konačno, prilikom upoređivanja cena vodite računa o karakteristikama i tehničkim mogućnostima pojedinih elemenata sistema; nisu svi sistemi sa istim mogućnostima

Zapamtite
Alarmni sistem neće sprečiti lopove da provale u Vaš dom.
Pored alarmnog sistema, bilo bi dobro imati i sigurnosna vrata i prozore, te sigurnosne brave i, povrh svega, odgovarajuće bezbednosne navike.