Licence

Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

OTVORI DOKUMENT

Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

OTVORI DOKUMENT

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

OTVORI DOKUMENT

Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite

OTVORI DOKUMENT

Sertifikati

Sertifikat SRPS ISO 90001:2015 – sistem upravljanja kvalitetom

OTVORI DOKUMENT

Sertifikat SRPS ISO 14001:2015 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine

OTVORI DOKUMENT

Sertifikat SRPS ISO 45001:2018 – sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

OTVORI DOKUMENT

Ovlašćenja

Ovlašćenja MUP-a za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

OTVORI DOKUMENT