DETEKCIJA GASOVA

Zapaljivi gas ili para je gas koji sa vazduhom stvara smeše koje gore ili eksplodiraju ako im se nekim izvorom paljenja povisi temperatura do temperature paljenja.

Protiv-eksplozijski zaštićeni električni uređaji su svi električni uređaji namenjeni za rad u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom i zapaljivim gasovima i parama. Ovakvi uređaji u normalnom pogonu i u slučaju pogonskih predviđenih grešaka ne smeju biti uzrok paljenja eksplozivne smeše, ako su ispravno montirani i korišćeni.

Eksplozivna atmosfera je smeša zapaljivih para, gasova i maglica koja posle paljenja naglo sagoreva u obliku eksplozije dok se ne utroši raspoloživa količina zapaljive materije ili kiseonika u smeši.

Gasovi koji se najčešće detektuju su:

  • metan
  • butan
  • vodonik
  • amonijak
  • aceton
  • alkohol

Prema domaćoj regulativi obavezno je ugrađivanje ovih instalacija u gasnim kotlarnicama koje se izgrađuju ispod nivoa terena i u kotlarnicama koje se nalaze u objektima u kojima se stalno ili povremeno okuplja veći broj ljudi kao što su pozorišta , bioskopi, bolnice i dečji ili starački domovi… Osim ovoga obavezno je ugrađivanje ovi detekcionih sistema u kompresorskim stanicama na magistralnim i međunarodnim gasovodima.

Stabilna instalacija mora biti tako projektovana i izvedena da pravilnim brojem, rasporedom i izborom mesta postavljanja detektorskih sondi omogućava pouzdano signaliziranje pojave opasnih koncentracija eksplozivnih gasova i para u kontrolisanom prostoru, uz maksimalno moguće obezbeđenje od lažnih alarma i u skladu sa zahtevanim nivoom zaštite. Stabilna instalacija mora obuhvatiti sve prostorije jednog objekta u kojima postoji prekinuti razvod gasa (ventili, nastavci itd.) i oprema koja koristi eksplozivne gasove u normalnom procesu rada, kao i sve kanale i otvore koji ovu prostoriju povezuju sa ostalim prostorijama (ventilacioni kanali, kablovski kanali itd.).

Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu. U zavisnosti od namene prostora detektori i oprema mogu biti u klasičnoj izradi, a takođe i u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti.