ART GROUP ENERGY D.O.O. je baziran na tehnologijama za sigurnost, komunikacije i saobraćaj. Svo znanje i iskustvo locirano na jednom mestu povezano sa tehnološkom brilijantnošću kao rezultat daju primenu najsavremenije tehnologije na skoro sve sofisticirane infrastrukture. Sve ovo je dalo rezultata na trzištima kao sto su: privatne kuće i stanovi, poslovni prostori, magacini, aerodromi, željezničke stanice, bolnice, hoteli, kongresni centri, stadioni, industrijska postrojenja, finansijske institucije, saobraćaj, itd…

Šta možemo da uradimo za Vas?

Možemo da odgovorimo na sve potrebe bez obzira da li ste projektantska kuća, izvođač radova ili krajnji korisnik. Mi nudimo kompletno rešenje. Naša snaga je u integraciji širokih tehnologija, sve fokusirano na dobijanju egzaktnih rezultata u skladu sa potrebama klijenta. Traži se rešenje za svaki posao pojedinačno. Mi možemo da rukovodimo svim fazama primene projekta radeći kao nadzorni organ ili kao glavni izvođač radova. Sa time se naše ucešće u projektu ne završava već nudimo i program podrške i nakon završetka posla.

Koristeći naše usluge, možete biti potpuno sigurni da ste zaštićeni najkvalitetnijom sigurnosnom opremom koja se može kupiti na našem tržištu.

Sistemi koji projektuju i izvode naši stručnjaci su profesionalno selektovani i konfigurisani da bi pružili maksimum zaštite.

Razmišljajući koliko polažete na Vašu sigurnost i sigurnost osoba koje volite, shvatićete da ne treba praviti kompromise u odabiru opreme koju želite da instalirate.

OVLAŠĆENJA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

OTVORI DOKUMENT

LICENCE ZA SISTEME TEHNIČKE ZAŠTITE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

OTVORI DOKUMENT

Dozvolite nam da Vam pružimo MAKSIMUM SIGURNOSTI, jer kao što znate postoje STVARI KOJE SE NE MOGU NADOKNADITI.